Radiologie dentară 

O radiografie dentară este o imagine plană a unui organ obținută în urmă expunerii zonei respective la radiații X. O radiografie dentară, în cadrul tratamentului stomatologic. se realizează frecvent, de multe ori ea fiind obligatorie.  Radiografia dentară ajută la diagnosticarea corectă a cazului clinic și la elaborarea planului de tratament. În general medicul recomandă o radiografie dentară și o realizează chiar el în cabinetul de medicină dentară sau în anexe ale acestuia. În România cel mai frecvent radiografia dentară se realizează în centre de radiologie dentară specializate. Există numeroase tipuri de radiografii dentare fiecare dintre acestea având destinații specifice, cu avantaje și dezavantaje.
Ortopantomograma ( OPG ) – este o reprezentare radiologică panoramică a caviatii orale. Ea furnizează pentru medic o imagine de ansamblu a situației clinice a pacientului fără a oferi informații de finețe. Ortopantomograma mărește obiectul cu valori cuprinse între 25-35%. OPG-ul cuprinde ambele arcade dentare și arată destul de precis raportul dinților cu formațiunile anatomice vecine: sinusuri maxilare, canale mandibulare. Momentul în care se efectuează de obicei este la începutul tratamentului, fiind foarte importantă pentru stabilirea unui diagnostic general corect. De multe ori sunt necesare radiografii retroalveolare, mai mici că dimensiune dar care prezintă informații mult mai în detalui. Un OPG arată că imaginea de mai zos.

Radiografie dentară retroalveolara – imaginea radiologică prezintă doar câțiva dinți de pe arcadă dentară. Este un tip de radiografie ce oferă informații precise dar pentru zone limitate ale cavitații orale. Acest tip de radiografie dentară este indicată în afecțiuni dentare solitare că de exemplu în cazul leziunilor carioase sau pentru verificarea unui tratament. Pacientului i se atașează de dinți un mic suport ce cuprinde și filmul radiologic dentar. Asistență de radiologie dentară roagă pacientul să stea nemișcât câteva secunde, atât cat este necesar că pe film să se înregistreze imaginea radiologică. Filmul se developeaza în câteva minute. Acest gen de radiografie dentară arată informații detaliate despre zona punctelor de contact dentare. Mai jos este exemplificat acest gen de radiografie dentară.

Programări  Stomatologie

tel: +4 0762 262 722
+4 0752 790 482
Str.Mihail Kogălniceanu
Bl.02, Ap.25, parter
office@mereutamedica.ro